Yazılım

Muhasebenin Tanımı: Ekonomik faaliyetlerde bulunan tüm kuruluşların mali nitelikteki işlemleri ve olayları para ile ifade edilmiş şekilde kaydeden, sınıflandıran, özetleyerek rapor eden ve sonuçlarını yorumlayan ve analiz eden bir bilim dalıdır. Muhasebe, işletmelerin varlıklarının ve kaynaklarının oluşumunu, bunların kullanılma biçimini, işletmelerin yaptığı işlemler sonucunda bu varlıklardaki ve kaynaklardaki değişmeleri, işletmelerin mali durumlarını açıklayacak bilgileri sağlayan ve bu bilgileri ilgili kişi ve kurumlara ileten bir bilgi sistemi ile oluşmaktadır. Muhasebe sadece kar amacı ile kurulan işletmelerle ilgili değil, kar amacı gütmeyen yani topluma fayda için hizmet veren tüm kuruluşlar için de geçerlidir. Bu yüzden işletmeler denilirken tüm kuruluşları kapsamaktadır. Ama genelde muhasebe sistemi kar amacı güden işletmeler için daha da önemlidir. Buna bağlı olarakta muhasebe bilimini daha anlaşılır pratik işletmeye ve sektöre göre uyarlanabilir hızlı raporlandırılabilir ticari yazılımlar üretilmiştir. Böylelikle işletme en kısa sürede en fazla gerek bilgiye ulaşmış olup sağmalasınıda yapabilmektedir. Bu yetenekte işletmeler için olmazsa olmaz denilen karlılık konusunda maksimum bilgi demektir ve işletmelerin kısa orta ve uzun vadede sağlıklı planlar yapmaları anlamına gelir. Teknolojinin ve yazılım sektörünün çok hızlı gelişmesi sonucunda pekçok ticari yazılım piyasaya sürülmüştür. ciddi ekonomik maliyetleri olan yazılımlar. Bu yazılımalrın hepsinin ortak özelliği her birinin kendine göre artı ve eksilerinin olmasıdır. bunun sebebi de sektörel farklılılar, ekonomideki değişkenlik, iş hukuku süreçleri, ve tabikide sürdürülebilirlik yani yazılım üreten firmaların sahip olduğu alt yapıyı dinamik tutmları ile alakalıartılar ve eksilerdir.Bütün bu kırılımlardan sonra şu tanımı yapabiliriz. ”İyi yazılım yoktur kullanılabilir yazılım vardır.” O halde kullanılabilir yazılıma yani maksimum fayda sağlayacak bir muhasebe programına nasıl ulaşabiliriz ? Bu soruya cevap vermek için pek çok paremetre hakkında bilgi sahibi olmak gerekiyor. Örnek vermek gerekirse; Muhasebe programını yazan firmanın kurumsalığı, Muhasebe programının paket bir ürün olması, Üretici firmanın yaygın bir bayi ağı bulunması, Teknik destek alabilmek, Muhasebe programının diğer yazılımlara dikey çözümlere uyumluluğu, Pratik hızlı anlaşılabilir olması, Geliştirilebilir olması, İhtiyaç halince en kısa sürede kalifiye eleman tedariğinin olabilmesi… Bütün bu kırılımlara pek çok daha kırılım ekleyebiliriz. Türkeyi piyasasında sektöründe öne çıkan yazılımlar Logo, Mikro, Netsis, Sap, gibi kendini kanıtlamış üst düzey ticari yazılımlardır. Özel yazılımlar yani işletmelerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda yazdrdıkları yada bünyelerinde yazdıkları programlar en fayda sağlayan eylem gibi gözüksede tam tersine en maliyetli en kullanışsız sürekli arge gerektiren personele bağımlılık yaratan son derece yanlış bir seçim olacaktır. Özel yazılım fayda sağladığı alan sadece çok özel bilgilere raporlara ihtiyaç duyulması halinde hayata geçirilecek bir eylem olabilir. Örneğin bankacılık sektörü. İyi yazılım yoktur kullanılabilir yazılım vardır…